Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.8.2005

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 5,9 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 5,9 prosenttia vuoden 2004 heinäkuusta vuoden 2005 heinäkuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 5,1 prosentista maaseutuliikenteen 6,1 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat kohosivat vuodessa lähes 21 prosenttia, palkat vajaat 4 prosenttia ja välilliset palkat noin 5 prosenttia. Vakuutusmaksut kallistuivat vuodessa yli 7 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 7/2005

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2005, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 17.8.2005

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. heinäkuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2005/07/lalki_2005_07_2005-08-17_tie_001.html