Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.5.2005

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 5,5 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 5,5 prosenttia vuoden 2004 huhtikuusta vuoden 2005 huhtikuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 4,8 prosentista maaseutuliikenteen 5,7 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat kohosivat vuodessa runsaat 19 prosenttia, palkat vajaat 4 prosenttia ja välilliset palkat noin 5 prosenttia. Vakuutusmaksut kallistuivat vuodessa yli 7 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten
vuosimuutokset 1/2001 - 4/2005

kuva

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2005, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 17.5.2005

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. huhtikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2005/04/lalki_2005_04_2005-05-17_tie_001.html