Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 18.4.2005

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 5,7 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 5,7 prosenttia vuoden 2004 maaliskuusta vuoden 2005 maaliskuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 4,9 prosentista maaseutu- ja tilausliikenteen 5,9 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat polttoaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat kohosivat vuodessa 21 prosenttia, palkat vajaat 4 prosenttia ja välilliset palkat noin 5 prosenttia. Vakuutusmaksut kallistuivat vuodessa runsaat 7 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 3/2005

kuva

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2005, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 18.4.2005

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. maaliskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2005/03/lalki_2005_03_2005-04-18_tie_001.html