Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.3.2005

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 5,0 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 5,0 prosenttia vuoden 2004 helmikuusta vuoden 2005 helmikuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 4,1 prosentista maaseutuliikenteen 5,3 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat polttoaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset viime vuoden helmikuusta. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat kohosivat vuodessa runsaat 17 prosenttia, palkat runsaat 3 prosenttia ja välilliset palkat vajaat 5 prosenttia. Vakuutusmaksut kallistuivat vuodessa noin 7 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten
vuosimuutokset 2/2001 - 2/2005

kuva

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2005, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 17.3.2005

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. helmikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2005/02/lalki_2005_02_2005-03-17_tie_001.html