Finlands officiella statistik

Inrikes sjötrafik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i juni
4.8.2020
I juni 2020 uppgick den totala transportvolymen i inrikes sjötrafik till 381 391 ton. Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade med 48 procent jämfört med juni året innan. I juni 2020 skedde nästan all inrikes sjötransport vid kusten. 

Nästa offentliggörande:
4.9.2020

Beskrivning: Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna inom landet. Statistiken beskriver också råvirkesflottning. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för inrikesfarten för kanaltrafikens del.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: sjöfart, inrikestrafik, trafik, inrikes sjötrafik, godstrafik, passagerartrafik, sjötrafik, kustfart, flottning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inrikes sjötrafik [e-publikation].
ISSN=2670-1960. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvliik/index_sv.html