Figurbilaga 1. Döda efter åldersgrupp och kön 2015

 Figurbilaga 1. Döda efter åldersgrupp och kön 2015

Källa: Döda 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2015, Figurbilaga 1. Döda efter åldersgrupp och kön 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2015/kuol_2015_2016-04-14_kuv_001_sv.html