Publicerad: 15.4.2011

Antalet dödsfall ökade från året innan

Antalet dödsfall uppgick år 2010 till 50 890, vilket är den högsta siffran på sjutton år. År 2010 var antalet dödsfall 1 000 fler än år 2009. Dödsfallen ökade bland män med 390 personer och bland kvinnor med 610 personer. Bland kvinnor har dödsfallen senast varit fler år 2002. Bland männen var dödsfallen senast fler år 1929, om man inte beaktar krigsåren.

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar 1980–2010

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar 1980–2010

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar ökade en aning bland både män och kvinnor år 2010. Den preliminära uppgiften om det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar var för män 76,7 och för kvinnor 83,2 år. Det förväntade antalet levnadsår för en 0-åring anger antalet år som en 0-åring skulle leva om dödligheten var oförändrad. Ökningen av det förväntade antalet levnadsår för män och kvinnor vid 0 år visar att ökningen av antalet dödsfall beror på ökningen av antalet äldre män och kvinnor samt en åldrande befolkning och inte på att dödligheten ökat.

Antalet dödsfall bland 0-åringar var mycket lågt år 2010, dvs.140 barn. År 2010 var spädbarnsdödligheten den lägsta under hela självständighetstiden. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 2,3.

Årligen avlidna 2000–2010 efter kön samt 0-åriga avlidna 2000–2010

     År          Totalt       Män     Kvinnor   0-åringar
2000      49 339      24 053      25 286      213
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140

Flest var dödsfallen i december och näst flest i januari. Året innan inträffade flest dödsfall i januari. Under åren 2005–2008 inträffade flest dödsfall i mars. Juli och augusti hade i fjol det högsta antalet dödsfall för dessa månader sedan krigen.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 15.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2010/kuol_2010_2011-04-15_tie_001_sv.html