Figurbilaga 1. Döda efter åldersgrupp och kön 2010

Figurbilaga 1. Döda efter åldersgrupp och kön 2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2010, Figurbilaga 1. Döda efter åldersgrupp och kön 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2010/kuol_2010_2011-04-15_kuv_001_sv.html