Publicerad: 2.5.2008

Tusen fler dödsfall år 2007 jämfört med året innan

År 2007 var antalet dödsfall 49 080, vilket är den högsta siffran på sex år. År 2006 uppgick antalet dödsfall till 48 070. Antalet ökade lika mycket bland kvinnor och män, med 500 personer. Antalet dödsfall var senast fler bland män år 1992 och bland kvinnor år 2003 jämfört med år 2007.

Antalet dödsfall bland män var fler än bland kvinnor i alla andra åldersgrupper än i åldersgruppen över 80 år. Antalet dödsfall bland personer under 20 år var ungefär lika stort hos båda könen. I stadsregionerna uppgick antalet dödsfall till 31 940 och inom övriga områden till 17 140. Antalet dödsfall ökade i stadsregionerna med 830 personer och inom övriga områden med 180 personer.

Antalet dödsfall bland 0-åringar var år 2007 mycket lågt, 161 barn. År 2007 var spädbarnsdödligheten den lägsta under hela självständighetstiden. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 2,7.

Döda efter åldersgrupp och kön 2007

Döda efter åldersgrupp och kön 2007

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 2.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2007/kuol_2007_2008-05-02_tie_001_sv.html