Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/tau_sv.html

Dela