Publicerad: 28.4.2017

Varutransporterna med lastbil ökade något år 2016 jämfört med året innan

Mätt i ton ökade varutransporterna med lastbil inom inrikes- och utrikestrafiken med totalt 3 procent år 2016 jämfört med året innan. Tonkilometrarna ökade med 10 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (107,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 28.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2016/kttav_2016_2017-04-28_tie_001_sv.html

Dela