Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 7.4.2015

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under fjärde kvartalet 2014

Under fjärde kvartalet 2014 transporterades 69 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 4 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 25 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under fjärde kvartalet 2014 var transportarbetet för lastbilarna 5,1 miljarder tonkilometer, dvs. 13 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 93 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 7 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 4/2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (152,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 07.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2014/04/kttav_2014_04_2015-04-07_tie_001_sv.html