Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Samkommunernas driftskostnader och -intäkter år 2010 och förändring från året innan 1)

  Driftskostnader 2) Driftsintäkter 2)
Totalt, mn € Förändring, % Löner, mn € Förändring, % Totalt, mn € Förändring, % Försäljnings-
intäkter från kommuner,
mn €
Förändring, % Avgifter, mn € Förändring, %
Allmän förvaltning
totalt
73 6,2 30 8,5 302 5,2 269 3,1 0 0,0
Social- och hälsovård totalt 8 098 13,3 3 179 7,4 7 924 12,8 6 337 10,1 398 20,2
Därav:                    
Anstaltstjänster för åldringar och handikappade 256 24,1 135 15,6 265 23,2 220 17,9 33 74,2
Primärhälsovård 718 17,7 329 14,9 696 17,5 566 16,7 76 23,6
Specialsjukvård 5 983 9,2 2 321 3,0 6 054 7,3 4 958 5,6 219 5,8
Undervisnings- och kulturverksamhet
totalt
1 569 3,8 757 5,0 1 630 3,7 22 23,5 9 1,2
Därav:                    
Yrkesutbildning 1 142 3,7 539 4,9 1 230 3,5 7 -2,8 6 6,2
Yrkeshögskole-
verksamhet
271 3,9 146 5,7 285 4,1 6 124,3 1 -13,5
Övriga tjänster totalt 1020 69,6 126 24,0 1077 81,6 281 96,7 1 1,5
Driftsekonomi totalt 10 760 15,3 4 093 7,4 10 933 15,4 6 909 11,9 408 19,7
1) De affärsverk som följer den s.k. kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.
2) I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter. I driftsintäkterna ingår verksamhetsintäkter och överföringsinkomster.

Källa: Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2010. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Atte Virtanen (09) 1734 3685, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 4.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. 2010, Tabellbilaga 2. Samkommunernas driftskostnader och -intäkter år 2010 och förändring från året innan 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/2010/ktt_2010_2011-11-04_tau_002_sv.html