Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, augusti

Lönesummaindex 2020, juli

2020
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik