Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, juni

Lönesummaindex 2016, december

2016
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik