Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2018, mars

Lönesummaindex 2012, april

2012
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Dela