Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, december

Publicerad: 12.3.2012

Lönesumman ökade med 5,2 procent under november–januari

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under november–januari 5,2 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i januari ökade lönesumman för hela ekonomin med 7,6 procent från året innan. Under november–januari för ett år sedan ökade lönesumman med 4,4 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2011–1/2012 och 11/2010–1/2011, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2011–1/2012 och 11/2010–1/2011, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade under november–januari i alla statistikförda branscher. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamhet (9,7 %) och inom privata hälsovårds- och socialtjänster (7,7 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster, där ökningen var 2,2 procent från jämförelsetidpunkten året innan.

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Engångsbelopp enligt ramavtalet ökar lönesumman i början av år 2012

I slutet av år 2011 ingick arbetsmarknadscentralorganisationerna ett ramavtal som omfattar mer än 90 procent av löntagarna. I ramavtalet ingår betalning av ett engångsbelopp på 150 euro till löntagarna i de branscher som omfattas av avtalet. Beloppet betalas i samband med den första lönebetalningen år 2012 eller i samband med den första lönebetalningen under en avtalsperiod som börjar senare. Inverkan av engångsbeloppet syns också i siffrorna för lönesummaindexen under de första månaderna år 2012.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/01/ktps_2012_01_2012-03-12_tie_001_sv.html