Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, december

Lönesummaindex 2011, maj

2011
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer