Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, maj

Lönesummaindex 2011, februari

2011
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer