Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, huhtikuu

Palkkasumma kasvoi 5,1 prosenttia touko-heinäkuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 touko-heinäkuussa 5,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu kiihtyi edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 3,5 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 05/2006-07/2006 ja 05/2005-07/2005, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli touko-heinäkuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kasvua selittää osaltaan vuodentakaisen vertailuajankohdan palkkasumman pienuus, johtuen paperialan työsuluista sekä lakosta. Tämä selittää myös puu- ja paperiteollisuudessa palkkasumman voimakkaan kasvun, 18 prosenttia. Palkkasumma kasvoi myös kaikilla muilla teollisuuden alatoimialoilla, ainoastaan tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa jäätiin vuoden 2005 touko-heinäkuun tasolle.

Rakentamisen palkkasumma kohosi 6,4 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen 7 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen lähes 4 prosentin kasvusta. Palkkasumman kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 5,8 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli touko-heinäkuussa 5,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvua kertyi 5,6 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli eniten vähittäiskaupassa, jossa palkkasumma kohosi 7 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi 4 prosenttia ja autokaupassa 5 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 2,8 prosenttia touko-heinäkuussa, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 4,4 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 8,5 prosenttia ja yksityisessä koulutuksessa 3,7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi edellisvuodesta ollen touko-heinäkuussa 4,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi touko-heinäkuussa 5,8 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kasvoi 5,0 prosenttia. Palveluiden alatoimialoista kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 6 prosenttia vuoden takaisesta. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa sekä kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä kasvua oli 3 prosenttia.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on pysynyt vakaana ollen 2006 toisella vuosineljänneksellä 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdyttivät tulospalkkiot. Ansiotasoindeksin kasvu hidastui vuoden 2006 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä aiempiin vuosineljänneksiin verrattuna.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, kesäkuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2006, 2. neljännes.


Päivitetty 11.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. heinäkuu 2006, Palkkasumma kasvoi 5,1 prosenttia touko-heinäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/07/ktps_2006_07_2006-09-11_kat_001.html