Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, heinäkuu

Julkaistu: 14.2.2005

Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2004

Koko talouden palkkasumma vuonna 2004 oli 4,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2003. Vastaava kasvu vuonna 2003 oli 3,4 prosenttia. Vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä koko talouden palkkasumman kasvu oli 5,4 prosenttia. Palkkasumma kasvoi viimeisellä neljänneksellä kaikilla päätoimialoilla. Eniten palkkasumma kohosi rakentamisessa, 9,8 prosenttia. Hitaimmin palkkasumma kasvoi puolestaan rahoitustoiminnassa, jossa lisäys oli 1,6 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 10-12/2004 ja 10-12/2003, %

kuva

Seuraavalla julkaisukerralla oheisen taulukot-linkin takana olevissa Excel- ja tietokantataulukoissa esitetyt kausitasoitetut aikasarjat tuotetaan TRAMO/SEATS-menetelmällä tähän saakka käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Eurostatin suosittelema menetelmän vaihto parantaa kausitasoitettujen tietojen laatua ja kansainvälistä vertailtavuutta. Uusi menetelmä poistaa kausivaihtelun vaikutukset aiempaa menetelmää tehokkaammin. Kausitasoitetut sarjat ja trendit sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine (09) 1734 3446, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2004/12/ktps_2004_12_2005-02-14_tie_001.html