Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1.-4. neljännes 1.-4. neljännes Muutos
2012 2011 1.-4./2011-
1.-4./2012
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 9 084 8 479 7,1
siitä: Myyntitulot 3 748 3 349 11,9
         Maksutulot 1 628 1 550 5,0
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 452 443 2,0
-Toimintamenot 36 550 34 753 5,2
siitä:  Palkat ja palkkiot 10 400 10 017 3,8
          Palvelujen ostot 16 284 15 393 5,8
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 623 1 633 -0,6
          Avustukset 2 085 1 938 7,6
=Toimintakate (+ tai -) -27 015 -25 831 4,6
+Verotulot 19 300 18 984 1,7
+Valtionosuudet 7 752 7 623 1,7
+Rahoitustulot 790 817 -3,3
-Rahoitusmenot 255 307 -16,9
=Vuosikate (+ tai -) 574 1 287 -55,4
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 3 011 2 850 5,6
Investointitulot yhteensä 841 813 3,4
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 11 324 10 267 10,3

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/04/ktn_2012_04_2013-02-27_tau_001_fi.html