Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1.-2. neljännes 1.-2. neljännes Muutos
2012 2011 1.-2./2011-
1.-2./2012
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 4 175 4 026 3,7
siitä: Myyntitulot 1 700 1 478 15,0
         Maksutulot 762 736 3,5
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 141 133 6,0
-Toimintamenot 17 721 16 923 4,7
siitä:  Palkat ja palkkiot 5 118 4 857 5,4
          Palvelujen ostot 7 919 7 489 5,7
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 799 812 -1,6
          Avustukset 1 032 967 6,7
=Toimintakate (+ tai -) -13 406 -12 764 5,0
+Verotulot 10 183 9 927 2,6
+Valtionosuudet 3 891 3 767 3,3
+Rahoitustulot 381 403 - 5,5
-Rahoitusmenot 117 108 8,3
=Vuosikate (+ tai -) 934 1 223 -23,6
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 985 834 18,1
Investointitulot yhteensä 343 205 67,3
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 10 474 9 986 4,9

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/02/ktn_2012_02_2012-08-29_tau_001_fi.html