Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1. neljännes 1. neljännes Muutos
2012 2011 1./2011-
1./2012
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 1 910 1 815 5,2
siitä: Myyntitulot 754 684 10,2
         Maksutulot 355 338 5,0
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 53 50 6,0
-Toimintamenot 8 584 8 019 7,0
siitä:  Palkat ja palkkiot 2 487 2 288 8,7
          Palvelujen ostot 3 816 3 568 7,0
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 395 392 0,8
          Avustukset 471 451 4,4
=Toimintakate (+ tai -) -6 620 -6 155 7,6
+Verotulot 5 303 4 988 6,3
+Valtionosuudet 1 997 1 883 6,1
+Rahoitustulot 120 126 - 4,8
-Rahoitusmenot 56 39 43,6
=Vuosikate (+ tai -) 743 803 -7,5
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 367 333 10,2
Investointitulot yhteensä 71 85 -16,5
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 10 376 9 688 7,1

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 1. neljännes 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/01/ktn_2012_01_2012-05-30_tau_001_fi.html