Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk)

  1:a kvartalet 1:a kvartalet Förändring
2011 2010 1./2010-
1./2011
mn € mn € %
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 1 794 1 645 9,1
därav: Försäljningsinkomster 684 625 9,4
            Avgiftsinkomster 341 321 6,2
+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager 50 30 66,7
- Verksamhetsutgifter 8 003 7 672 4,3
därav: Löner och arvoden 2 287 2 240 2,1
            Köp av tjänster 3 564 3 327 7,1
            Material, förnödenheter och varor 389 353 10,2
            Understöd 451 455 -0,9
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -6 159 -5 997 2,7
+ Skatteinkomster 4 988 4 601 8,4
+ Statsandelar 1 879 1 833 2,5
+ Finansieringsinkomster 130 120 8,3
- Finansieringsutgifter 40 37 8,1
= Årsbidrag (+ eller -) 798 520 53,5
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 336 273 23,1
Investeringsinkomster totalt 86 70 22,9
Lån:      
Lånestock, i slutet av kvartalet 9 682 9 634 0,5

Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 1:a kvartalet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/01/ktn_2011_01_2011-05-27_tau_001_sv.html