Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1. neljännes 1. neljännes Muutos
2011 2010 1./2010-
1./2011
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 1 794 1 645 9,1
siitä: Myyntitulot 684 625 9,4
         Maksutulot 341 321 6,2
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 50 30 66,7
-Toimintamenot 8 003 7 672 4,3
siitä:  Palkat ja palkkiot 2 287 2 240 2,1
          Palvelujen ostot 3 564 3 327 7,1
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 389 353 10,2
          Avustukset 451 455 -0,9
=Toimintakate (+ tai -) -6 159 -5 997 2,7
+Verotulot 4 988 4 601 8,4
+Valtionosuudet 1 879 1 833 2,5
+Rahoitustulot 130 120 8,3
-Rahoitusmenot 40 37 8,1
=Vuosikate (+ tai -) 798 520 53,5
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 336 273 23,1
Investointitulot yhteensä 86 70 22,9
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 9 682 9 634 0,5

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 1. neljännes 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/01/ktn_2011_01_2011-05-27_tau_001_fi.html