Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1.–3. neljännes 1.–3. neljännes Muutos
2010 2009 1.–3./2009 –
1.–3./2010
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 5 553 5 115 8,6
siitä: Myyntitulot 2 109 1 878 12,3
         Maksutulot 1 061 984 7,8
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 195 194 0,5
-Toimintamenot 24 317 23 504 3,5
siitä:  Palkat ja palkkiot 7 210 7 217 -0,1
          Palvelujen ostot 10 598 9 622 10,1
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 042 1 031 1,1
          Avustukset 1 420 1 574 -9,8
=Toimintakate (+ tai -) -18 569 -18 195 2,1
+Verotulot 13 843 13 740 0,7
+Valtionosuudet 5 503 5 157 6,7
+Rahoitustulot 559 556 0,5
-Rahoitusmenot 152 218 -30,3
=Vuosikate (+ tai -) 1 183 1 039 13,9
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 1 600 1 626 -1,6
Investointitulot yhteensä 929 397 134,0
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 9 873 8 859 10,2

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/03/ktn_2010_03_2010-11-26_tau_001_fi.html