Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Dela