Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Publicerad: 13.7.2018

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i maj

Den säsongrensade produktionen ökade i maj 2018 med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj var 3,4 procent högre än året innan. Enligt de reviderade uppgifterna ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för april 2018 med 2,6 procent (tidigare 1,8) från april året innan.

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med sex procent, förädlingen med tre procent och tjänsterna med fyra procent från maj 2017.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/05/ktkk_2018_05_2018-07-13_tie_001_sv.html