Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, april

Konjunkturindikator för produktionen 2015, februari

2015
februari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik