Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2017, augusti

Konjunkturindikator för produktionen 2005, april

2005
april
Offentliggöranden

Dela