Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2015, juni

Konjunkturindikator för produktionen 2005, april

2005
april
Offentliggöranden

Dela