Beskrivning

Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/meta_sv.html