Suomen virallinen tilasto

Kuntatalous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuntien talouden kulut kääntyivät laskuun vuonna 2017
1.6.2018
Tilastokeskuksen keräämien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien toimintakulut kääntyivät laskuun vuonna 2017. Kuntien toimintakulut olivat yhteenlaskettuna 35,9 miljardia euroa ja ne vähenivät kaikkiaan 2,3 prosenttia edeltävän vuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna. Toimintatuotot olivat yhteensä 7,2 miljardia euroa, mikä merkitsi 6,1 prosentin laskua edellisen vuoden tasosta. Tiedot käyvät ilmi kuntataloustilaston ennakollisista tilinpäätöstiedoista, joita varten kerättiin tietoja Suomen kaikilta 311 kunnalta ja 141 kuntayhtymältä.

Seuraava julkistus:
21.9.2018

Kuvaus: Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, kuntatalous, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, investoinnit, käyttötalous, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tulot, verotulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntataloustilaston vuoden 2015 ja 2016 tietoja on korjattu
3.11.2017
Tilastokeskus on korjannut tilastovuoden 2015 kuntataloustilaston julkistusta kuntayhtymien osalta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/index.html