Figurbilaga 2. De vanligaste dödsorsakerna 2009 i ålder 15-64, kvinnor

Figurbilaga 2. De vanligaste dödsorsakerna 2009 i ålder 15-64, kvinnor

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Korpi 09-1734 3605, Irmeli Penttilä 09-1734 3253, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2009, Figurbilaga 2. De vanligaste dödsorsakerna 2009 i ålder 15-64, kvinnor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/ksyyt_2009_2010-12-17_kuv_002_sv.html