Publicerad: 7.5.2015

Tilläggen 19 procent av totallönerna inom kommunsektorn år 2014

Enligt Statistikcentralens statistik över löner inom kommunsektorn var medeltalet för heltidsanställda månadsavlönades totallöner 3 094 euro i månaden år 2014. Totallönerna består av grundlön samt regelbundna och oregelbundna tillägg. Tilläggens andel varierade efter yrke: inom hela kommunsektorn var andelen 19 procent, hos läkarna 33 procent och hos högre tjänstemän fem procent. Centralmåtten har beräknats utgående från lönerna hos anställda som fick full lön.

Totallönerna för månadsanställda löntagare inom kommunsektorn efter vissa yrken (yrkesklassificeringen 2010, tresiffernivå) år 2014

Totallönerna för månadsanställda löntagare inom kommunsektorn efter vissa yrken (yrkesklassificeringen 2010, tresiffernivå) år 2014

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (585,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tie_001_sv.html