Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2014

Ammattiluokitus 2010 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 9 544 14,45 14,40
Naiset 1 334 13,37 13,45
Miehet 8 210 14,60 14,48
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 9         ..         ..
Naiset 3         ..         ..
Miehet 6         ..         ..
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 7         ..         ..
Naiset 2         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 536 15,40 15,22
Naiset 19 14,71 14,58
Miehet 517 15,43 15,24
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 5         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 6         ..         ..
Miehet 6         ..         ..
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 38 13,68 14,39
Naiset 11 13,99 14,45
Miehet 27 13,66 14,39
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 21 14,29 14,50
Naiset 12         ..         ..
Miehet 9         ..         ..
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3         ..         ..
Naiset 2         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 66 15,04 14,83
Naiset 10 14,70 14,68
Miehet 56 15,10 15,10
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 1 232 14,59 14,26
Naiset 153 15,15 15,35
Miehet 1 079 14,51 14,22
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 4         ..         ..
Naiset 4         ..         ..
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 14 14,45 14,38
Miehet 14 14,45 14,38
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 1 220 12,56 12,68
Naiset 501 12,82 12,84
Miehet 719 12,39 12,59
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 309 15,45 14,72
Naiset 76 14,70 14,70
Miehet 233 15,68 14,73
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 2 083 15,01 14,88
Naiset 44 13,97 14,33
Miehet 2 039 15,03 14,89
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 651 15,71 15,29
Naiset 7         ..         ..
Miehet 644         ..         ..
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 27 15,33 15,51
Naiset 5         ..         ..
Miehet 22         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 379 16,13 15,84
Naiset 4         ..         ..
Miehet 375         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 76 14,68 14,58
Naiset 18 13,69 13,46
Miehet 58 14,73 14,74
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 107 14,18 14,60
Naiset 21 9,49 9,37
Miehet 86 14,52 14,68
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 60 14,33 13,94
Naiset 12 13,82 13,56
Miehet 48 14,44 14,00
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 040 14,21 14,23
Naiset 31 14,00 13,81
Miehet 1 009 14,21 14,24
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 131 12,97 12,85
Naiset 125         ..         ..
Miehet 6         ..         ..
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 204 13,50 13,86
Naiset 109 13,35 13,54
Miehet 95 13,69 14,07
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 176 13,66 13,69
Naiset 131 12,19 12,72
Miehet 1 045 13,84 13,87
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 10 12,81 12,79
Naiset 8         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 105 12,72 12,63
Naiset 21 12,68 12,87
Miehet 84 12,73 12,59
Tuntematon Yhteensä 21         ..         ..
Naiset 5         ..         ..
Miehet 16         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_013_fi.html