Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2014

Koulutusala Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Naiset 339 583 293 891 2 889 2 669
Miehet 79 139 71 638 3 456 3 197
0 Yleissivistävä koulutus Yhteensä 9 664 8 144 2 725 2 483
Naiset 6 700 5 636 2 658 2 431
Miehet 2 964 2 508 2 870 2 677
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Yhteensä 41 269 38 897 3 403 3 352
Naiset 33 544 31 454 3 307 3 257
Miehet 7 725 7 443 3 809 3 677
2 Humanistinen ja taidealan koulutus Yhteensä 23 105 20 661 3 430 3 426
Naiset 18 427 16 414 3 388 3 396
Miehet 4 678 4 247 3 589 3 542
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Yhteensä 48 069 42 428 2 953 2 587
Naiset 41 387 36 313 2 833 2 533
Miehet 6 682 6 115 3 643 3 270
4 Luonnontieteellinen koulutus Yhteensä 9 473 8 720 3 786 3 774
Naiset 5 550 5 038 3 672 3 695
Miehet 3 923 3 682 3 937 3 915
5 Tekniikan koulutus Yhteensä 29 851 26 490 3 086 2 892
Naiset 9 546 8 144 2 785 2 468
Miehet 20 305 18 346 3 210 3 093
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus Yhteensä 6 734 5 490 2 859 2 667
Naiset 3 891 3 056 2 750 2 568
Miehet 2 843 2 434 2 985 2 770
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus Yhteensä 181 943 156 176 3 033 2 730
Naiset 164 671 140 629 2 923 2 700
Miehet 17 272 15 547 3 983 3 259
8 Palvelualojen koulutus Yhteensä 45 870 39 981 2 460 2 266
Naiset 38 627 33 223 2 337 2 204
Miehet 7 243 6 758 3 020 2 966
9 Muu tai tuntematon koulutusala Yhteensä 22 744 18 542 2 346 2 239
Naiset 17 240 13 984 2 296 2 205
Miehet 5 504 4 558 2 495 2 347

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_009_fi.html