Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2014

Toimialaluokitus Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Naiset 339 583 293 891 2 889 2 669
Miehet 79 139 71 638 3 456 3 197
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 3 401 2 418 2 539 2 544
Naiset 1 732 1 149 2 497 2 497
Miehet 1 669 1 269 2 575 2 585
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 996 8 683 2 237 2 155
Naiset 9 381 8 135 2 236 2 154
Miehet 615 548 2 254 2 174
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 8 186 7 553 3 096 2 879
Naiset 4 047 3 683 2 799 2 501
Miehet 4 139 3 870 3 369 3 290
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 5 140 4 552 2 347 2 145
Naiset 2 536 2 135 2 189 2 039
Miehet 2 604 2 417 2 475 2 240
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 4 885 4 208 2 109 2 026
Naiset 4 530 3 882 2 101 2 022
Miehet 355 326 2 217 2 171
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 17 713 16 018 3 232 2 774
Naiset 12 537 11 283 2 990 2 625
Miehet 5 176 4 735 3 797 3 329
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 20 518 17 939 2 945 2 644
Naiset 16 594 14 505 2 899 2 636
Miehet 3 924 3 434 3 131 2 687
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 5 457 5 365 3 186 3 129
Naiset 632 596 3 012 3 038
Miehet 4 825 4 769 3 207 3 138
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 37 022 31 203 3 304 3 377
Naiset 29 919 24 728 3 219 3 308
Miehet 7 103 6 475 3 620 3 585
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 25 440 22 792 3 691 3 733
Naiset 18 499 16 411 3 596 3 668
Miehet 6 941 6 381 3 931 3 913
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 17 267 15 405 3 494 3 576
Naiset 10 124 8 944 3 385 3 511
Miehet 7 143 6 461 3 641 3 654
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 75 454 65 059 3 262 2 949
Naiset 63 043 53 814 3 120 2 896
Miehet 12 411 11 245 3 935 3 303
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 40 388 34 013 3 183 2 694
Naiset 37 082 31 162 3 054 2 677
Miehet 3 306 2 851 4 558 3 654
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 6 471 5 330 3 048 2 761
Naiset 5 506 4 496 2 923 2 714
Miehet 965 834 3 724 3 198
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 15 961 13 718 2 728 2 707
Naiset 15 271 13 096 2 730 2 711
Miehet 690 622 2 688 2 641
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 6 786 5 950 2 787 2 732
Naiset 5 770 5 003 2 780 2 734
Miehet 1 016 947 2 822 2 718
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 9 583 8 381 2 709 2 686
Naiset 9 086 7 927 2 711 2 688
Miehet 497 454 2 675 2 637
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 601 2 391 2 884 2 871
Naiset 2 090 1 901 2 865 2 857
Miehet 511 490 2 950 2 946
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 20 234 17 291 2 594 2 551
Naiset 19 198 16 403 2 596 2 557
Miehet 1 036 888 2 560 2 415
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 50 175 46 112 2 348 2 307
Naiset 48 989 45 016 2 345 2 305
Miehet 1 186 1 096 2 479 2 386
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 9 246 7 845 2 767 2 643
Naiset 7 561 6 497 2 797 2 669
Miehet 1 685 1 348 2 616 2 474
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 428 3 822 2 500 2 352
Naiset 3 569 3 062 2 500 2 353
Miehet 859 760 2 503 2 348

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_008_fi.html