Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2014

Sopimusala Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Ammatit yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
1 Johtajat 10 624 10 376 4 811 4 618
2 Erityisasiantuntijat 125 272 113 378 3 722 3 511
3 Asiantuntijat 105 455 92 088 2 855 2 748
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 16 856 14 619 2 363 2 323
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 122 942 104 427 2 459 2 391
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 4 231 2 985 2 509 2 512
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 877 2 574 2 435 2 364
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 426 1 292 2 385 2 333
9 Muut työntekijät 29 009 23 769 2 126 2 076
Tuntematon 30 21 3 096 3 112
01 KVTES Ammatit yhteensä 313 247 269 339 2 701 2 570
1 Johtajat 7 507 7 311 4 600 4 098
2 Erityisasiantuntijat 42 171 38 384 3 120 2 979
3 Asiantuntijat 98 156 85 191 2 830 2 731
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 16 027 13 854 2 354 2 320
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 115 699 97 459 2 442 2 381
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 755 2 589 2 504 2 511
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 464 323 2 237 2 171
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 088 964 2 380 2 379
9 Muut työntekijät 28 363 23 254 2 124 2 075
Tuntematon 17 10 3 180 3 180
02 OVTES Ammatit yhteensä 63 402 59 113 3 711 3 659
1 Johtajat 2 298 2 270 5 215 5 187
2 Erityisasiantuntijat 61 043 56 789 3 647 3 629
3 Asiantuntijat 41 38 4 189 4 375
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 8 7         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 2         ..         ..
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 1         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 1         ..         ..         ..
Tuntematon 8 6         ..         ..
03 Tekniset Ammatit yhteensä 24 946 23 525 3 059 2 961
1 Johtajat 630 616 4 730 4 636
2 Erityisasiantuntijat 5 170 4 875 3 798 3 744
3 Asiantuntijat 7 224 6 831 3 144 3 115
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 819 756 2 510 2 397
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 236 6 962 2 666 2 628
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 475 395 2 536 2 542
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 405 2 244 2 464 2 388
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 338 328 2 392 2 264
9 Muut työntekijät 644 513 2 192 2 121
Tuntematon 5 5         ..         ..
04 Lääkärit Ammatit yhteensä 16 272 12 715 5 980 5 991
1 Johtajat 189 179 8 629 8 841
2 Erityisasiantuntijat 16 080 12 533 5 939 5 971
3 Asiantuntijat 2 2         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 1 1         ..         ..
05 Muut Ammatit yhteensä 855 837 2 978 2 879
2 Erityisasiantuntijat 808 797 2 997 2 893
3 Asiantuntijat 32 26 2 726 2 673
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 2         ..         ..
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 4 3         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 7         ..         ..
9 Muut työntekijät 2 2         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_004_fi.html