Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2014

Sopimusala Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Perusaste 22 339 18 208 2 343 2 237
Keskiaste 164 119 140 821 2 468 2 381
Alin korkea-aste 67 271 58 866 2 889 2 777
Alempi korkeakouluaste 76 852 67 959 3 013 2 864
Ylempi korkeakouluaste 83 052 75 401 4 047 3 757
Tutkijakoulutusaste 5 089 4 274 5 753 5 553
01 KVTES Yhteensä 313 247 269 339 2 701 2 570
Perusaste 19 452 15 618 2 263 2 197
Keskiaste 148 240 126 032 2 427 2 362
Alin korkea-aste 60 873 53 085 2 838 2 738
Alempi korkeakouluaste 62 028 54 405 2 863 2 736
Ylempi korkeakouluaste 21 307 18 993 3 742 3 418
Tutkijakoulutusaste 1 347 1 206 4 915 4 541
02 OVTES Yhteensä 63 402 59 113 3 711 3 659
Perusaste 318 252 3 260 3 191
Keskiaste 2 894 2 535 3 030 3 014
Alin korkea-aste 2 563 2 174 3 438 3 463
Alempi korkeakouluaste 10 114 9 057 3 606 3 601
Ylempi korkeakouluaste 46 628 44 284 3 774 3 705
Tutkijakoulutusaste 885 811 4 383 4 298
03 Tekniset Yhteensä 24 946 23 525 3 059 2 961
Perusaste 2 069 1 882 2 456 2 352
Keskiaste 12 067 11 439 2 651 2 548
Alin korkea-aste 3 747 3 523 3 304 3 295
Alempi korkeakouluaste 4 456 4 258 3 572 3 500
Ylempi korkeakouluaste 2 519 2 343 4 132 4 010
Tutkijakoulutusaste 88 80 4 377 4 171
04 Lääkärit Yhteensä 16 272 12 715 5 980 5 991
Perusaste 314 273 5 009 4 899
Keskiaste 711 617 4 798 4 812
Alin korkea-aste 10 7         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 155 143 4 671 4 597
Ylempi korkeakouluaste 12 316 9 501 5 898 5 929
Tutkijakoulutusaste 2 766 2 174 6 808 6 766
05 Muut Yhteensä 855 837 2 978 2 879
Perusaste 186 183 2 967 2 880
Keskiaste 207 198 2 952 2 860
Alin korkea-aste 78 77 2 876 2 784
Alempi korkeakouluaste 99 96 2 843 2 728
Ylempi korkeakouluaste 282 280 3 079 2 990
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_003_fi.html