Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2014

Ammattiluokitus 2010 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Perusaste 22 339 18 208 2 343 2 237
Keskiaste 164 119 140 821 2 468 2 381
Alin korkea-aste 67 271 58 866 2 889 2 777
Alempi korkeakouluaste 76 852 67 959 3 013 2 864
Ylempi korkeakouluaste 83 052 75 401 4 047 3 757
Tutkijakoulutusaste 5 089 4 274 5 753 5 553
1 Johtajat Yhteensä 10 624 10 376 4 811 4 618
Perusaste 42 40 3 942 3 268
Keskiaste 388 376 3 616 3 410
Alin korkea-aste 1 543 1 496 3 598 3 407
Alempi korkeakouluaste 2 301 2 233 4 068 3 738
Ylempi korkeakouluaste 5 819 5 708 5 328 5 124
Tutkijakoulutusaste 531 523 6 790 6 203
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 125 272 113 378 3 722 3 511
Perusaste 1 308 1 124 3 384 3 024
Keskiaste 7 971 7 110 3 021 2 827
Alin korkea-aste 11 787 10 822 3 165 3 135
Alempi korkeakouluaste 27 546 25 256 3 174 3 070
Ylempi korkeakouluaste 72 233 65 424 4 001 3 739
Tutkijakoulutusaste 4 427 3 642 5 675 5 516
3 Asiantuntijat Yhteensä 105 455 92 088 2 855 2 748
Perusaste 2 407 2 078 2 563 2 460
Keskiaste 20 034 17 906 2 597 2 485
Alin korkea-aste 39 022 33 935 2 928 2 812
Alempi korkeakouluaste 40 574 35 141 2 904 2 803
Ylempi korkeakouluaste 3 341 2 958 3 122 2 978
Tutkijakoulutusaste 77 70 3 397 3 150
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 16 856 14 619 2 363 2 323
Perusaste 1 732 1 438 2 329 2 293
Keskiaste 7 203 6 137 2 324 2 298
Alin korkea-aste 5 629 5 072 2 405 2 362
Alempi korkeakouluaste 1 706 1 464 2 369 2 297
Ylempi korkeakouluaste 570 497 2 467 2 322
Tutkijakoulutusaste 16 11 2 654 2 364
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 122 942 104 427 2 459 2 391
Perusaste 9 561 7 891 2 243 2 174
Keskiaste 100 596 86 257 2 471 2 405
Alin korkea-aste 7 721 6 219 2 488 2 414
Alempi korkeakouluaste 4 119 3 361 2 544 2 478
Ylempi korkeakouluaste 919 681 2 636 2 427
Tutkijakoulutusaste 26 18 2 351 2 258
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 4 231 2 985 2 509 2 512
Perusaste 762 502 2 437 2 443
Keskiaste 3 149 2 234 2 506 2 521
Alin korkea-aste 188 145 2 663 2 583
Alempi korkeakouluaste 110 88 2 675 2 613
Ylempi korkeakouluaste 21 15 2 792 2 492
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 2 877 2 574 2 435 2 364
Perusaste 385 321 2 306 2 270
Keskiaste 2 241 2 023 2 407 2 364
Alin korkea-aste 176 163 2 904 2 880
Alempi korkeakouluaste 65 57 2 641 2 525
Ylempi korkeakouluaste 9 9         ..         ..
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 426 1 292 2 385 2 333
Perusaste 414 376 2 343 2 281
Keskiaste 872 786 2 381 2 320
Alin korkea-aste 82 77 2 496 2 437
Alempi korkeakouluaste 41 38 2 523 2 509
Ylempi korkeakouluaste 16 14 2 682 2 764
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
9 Muut työntekijät Yhteensä 29 009 23 769 2 126 2 076
Perusaste 5 727 4 437 2 110 2 056
Keskiaste 21 648 17 982 2 127 2 079
Alin korkea-aste 1 119 933 2 168 2 082
Alempi korkeakouluaste 388 319 2 136 2 072
Ylempi korkeakouluaste 118 91 2 118 2 111
Tutkijakoulutusaste 9 7         ..         ..
Tuntematon Yhteensä 30 21 3 096 3 112
Perusaste 1 1         ..         ..
Keskiaste 17 10 2 765 2 867
Alin korkea-aste 4 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 6 4         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_002_fi.html