Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2014

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Naiset 339 583 293 891 2 889 2 669
Miehet 79 139 71 638 3 456 3 197
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 735 721 7 259 6 808
Naiset 243 238 6 478 6 086
Miehet 492 483 7 641 7 202
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 2 040 1 975 4 832 4 611
Naiset 1 305 1 265 4 586 4 380
Miehet 735 710 5 273 5 036
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 7 643 7 480 4 583 4 475
Naiset 4 835 4 712 4 202 3 812
Miehet 2 808 2 768 5 220 5 069
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 206 200 4 041 3 732
Naiset 100 95 3 994 3 685
Miehet 106 105 4 080 3 732
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 031 4 735 3 937 3 827
Naiset 1 885 1 717 3 864 3 782
Miehet 3 146 3 018 3 978 3 846
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 22 807 18 747 5 070 4 773
Naiset 16 599 13 592 4 739 4 082
Miehet 6 208 5 155 5 949 6 019
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 76 207 70 953 3 438 3 456
Naiset 57 899 53 951 3 341 3 336
Miehet 18 308 17 002 3 738 3 717
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 7 030 6 476 3 592 3 477
Naiset 4 914 4 528 3 502 3 380
Miehet 2 116 1 948 3 796 3 712
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 136 1 076 3 334 3 280
Naiset 506 464 3 288 3 230
Miehet 630 612 3 368 3 311
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 13 061 11 391 3 232 3 195
Naiset 11 001 9 487 3 229 3 203
Miehet 2 060 1 904 3 248 3 136
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 6 098 5 751 3 111 3 089
Naiset 1 397 1 272 2 803 2 624
Miehet 4 701 4 479 3 196 3 204
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 64 113 54 722 2 980 2 870
Naiset 58 045 49 018 2 959 2 847
Miehet 6 068 5 704 3 155 3 124
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 16 867 15 166 2 528 2 395
Naiset 15 661 14 068 2 489 2 388
Miehet 1 206 1 098 3 023 2 802
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 16 527 14 727 2 627 2 570
Naiset 13 208 11 736 2 639 2 584
Miehet 3 319 2 991 2 579 2 502
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 850 1 722 2 789 2 718
Naiset 607 554 2 856 2 769
Miehet 1 243 1 168 2 757 2 666
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 7 222 6 252 2 353 2 328
Naiset 6 738 5 858 2 353 2 329
Miehet 484 394 2 360 2 288
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 2 560 2 180 2 399 2 345
Naiset 2 250 1 923 2 388 2 342
Miehet 310 257 2 480 2 393
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 2 446 2 290 2 506 2 453
Naiset 1 992 1 866 2 494 2 460
Miehet 454 424 2 556 2 387
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 628 3 897 2 269 2 229
Naiset 2 996 2 493 2 305 2 255
Miehet 1 632 1 404 2 205 2 161
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 13 113 11 925 2 356 2 252
Naiset 7 987 7 270 2 388 2 271
Miehet 5 126 4 655 2 309 2 231
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 393 293 2 274 2 236
Naiset 362 275 2 269 2 234
Miehet 31 18 2 357 2 256
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 105 539 88 478 2 453 2 399
Naiset 99 391 83 339 2 443 2 390
Miehet 6 148 5 139 2 607 2 582
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 897 3 731 2 900 2 946
Naiset 343 276 2 264 2 188
Miehet 3 554 3 455 2 941 2 982
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 4 156 2 934 2 507 2 511
Naiset 2 056 1 366 2 466 2 463
Miehet 2 100 1 568 2 543 2 562
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 75 51 2 584 2 629
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 73 49         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 646 580 2 499 2 377
Naiset 30 27 2 721 2 809
Miehet 616 553 2 488 2 374
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 1 527 1 387 2 396 2 361
Naiset 110 92 2 160 2 128
Miehet 1 417 1 295 2 412 2 377
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 81 72 2 310 2 265
Naiset 42 35 2 151 2 156
Miehet 39 37 2 442 2 337
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 419 369 2 607 2 471
Naiset 84 51 2 221 2 174
Miehet 335 318 2 674 2 562
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 204 166 2 206 2 213
Naiset 108 87 2 169 2 161
Miehet 96 79 2 248 2 254
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 205 165 2 311 2 196
Naiset 121 91 2 092 1 975
Miehet 84 74 2 577 2 552
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 13 12 2 324 2 293
Naiset 3 3         ..         ..
Miehet 10 9         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 208 1 115 2 401 2 347
Naiset 251 227 2 219 2 074
Miehet 957 888 2 429 2 377
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 19 656 16 460 2 134 2 075
Naiset 18 936 15 870 2 136 2 076
Miehet 720 590 2 082 2 029
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 8 8         ..         ..
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 6 6         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 442 985 2 076 2 033
Naiset 320 198 1 979 2 007
Miehet 1 122 787 2 099 2 056
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 7 559 6 086 2 121 2 087
Naiset 7 098 5 723 2 122 2 087
Miehet 461 363 2 099 2 075
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 344 230 1 916 1 895
Naiset 140 109 1 889 1 882
Miehet 204 121 1 938 1 899
Tuntematon Yhteensä 30 21 3 096 3 112
Naiset 16 11 2 337 2 337
Miehet 14 10 3 399 3 275

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_001_fi.html