3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmat toimialat 2009

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
0162 Kotieläintaloutta palveleva toim. Yhteensä 4 375 2 438 2 250 2 249
Naiset 2 315 1 204 2 236 2 234
Miehet 2 060 1 234 2 264 2 265
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 373 7 951 2 075 2 006
Naiset 8 940 7 574 2 073 2 007
Miehet 433 377 2 103 1 986
7112 Insinööripalv. ja teknin. konsult. Yhteensä 9 196 8 360 2 762 2 508
Naiset 4 693 4 163 2 422 2 192
Miehet 4 503 4 197 3 092 3 014
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 6 239 5 274 2 075 1 937
Naiset 3 766 3 000 1 951 1 866
Miehet 2 473 2 274 2 227 2 048
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 3 981 3 391 1 893 1 837
Naiset 3 743 3 174 1 894 1 841
Miehet 238 217 1 873 1 762
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 15 658 14 207 2 918 2 430
Naiset 11 451 10 355 2 643 2 322
Miehet 4 207 3 852 3 649 3 269
8412 Terv.huoll, opet, kulttuur hallinto Yhteensä 20 824 17 785 2 618 2 360
Naiset 16 973 14 550 2 564 2 342
Miehet 3 851 3 235 2 850 2 462
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 4 908 4 833 2 864 2 823
Naiset 462 430 2 591 2 586
Miehet 4 446 4 403 2 890 2 849
8510 Esiasteen koulutus Yhteensä 6 027 4 916 3 159 3 191
Naiset 4 721 3 716 3 073 3 132
Miehet 1 306 1 200 3 417 3 334
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 35 043 28 305 3 043 3 080
Naiset 28 099 22 008 2 962 3 028
Miehet 6 944 6 297 3 326 3 289
8531 Ylemmän perusast. ja lukiokoulutus Yhteensä 21 967 19 289 3 399 3 420
Naiset 15 637 13 513 3 306 3 362
Miehet 6 330 5 776 3 614 3 584
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 21 296 18 362 3 169 3 202
Naiset 12 372 10 565 3 035 3 065
Miehet 8 924 7 797 3 347 3 334
8542 Korkea-ast. koulut. yliopist ja amk Yhteensä 3 429 2 965 3 608 3 738
Naiset 1 998 1 728 3 429 3 545
Miehet 1 431 1 237 3 857 4 041
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 79 772 69 572 2 905 2 611
Naiset 67 783 58 674 2 761 2 560
Miehet 11 989 10 898 3 670 3 018
8621 Terveyskeskus- ja yleislääkäripalv. Yhteensä 49 850 43 127 2 751 2 436
Naiset 46 531 40 187 2 651 2 423
Miehet 3 319 2 940 4 077 3 203
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 14 161 12 233 2 457 2 436
Naiset 13 571 11 755 2 461 2 442
Miehet 590 478 2 348 2 289
8720 Kehitysvamm, päihdeongel asumispalv Yhteensä 8 094 7 100 2 502 2 463
Naiset 7 209 6 285 2 489 2 459
Miehet 885 815 2 602 2 518
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalv. Yhteensä 5 182 4 579 2 468 2 437
Naiset 4 879 4 298 2 461 2 435
Miehet 303 281 2 566 2 474
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 487 2 311 2 671 2 671
Naiset 1 982 1 833 2 650 2 649
Miehet 505 478 2 751 2 748
8810 Vanhusten ja vamm sosiaalih avopalv Yhteensä 16 245 14 099 2 349 2 295
Naiset 15 481 13 467 2 350 2 298
Miehet 764 632 2 338 2 220
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 48 277 44 278 2 129 2 089
Naiset 47 189 43 265 2 122 2 085
Miehet 1 088 1 013 2 435 2 267
8899 Muualla luokitt. sosiaalih. avopalv Yhteensä 4 830 4 089 2 576 2 428
Naiset 4 032 3 445 2 591 2 446
Miehet 798 644 2 496 2 320
9001 Esittävät taiteet Yhteensä 2 985 2 770 2 449 2 348
Naiset 2 091 1 911 2 335 2 257
Miehet 894 859 2 679 2 595
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 5 068 4 330 2 307 2 167
Naiset 4 189 3 552 2 316 2 179
Miehet 879 778 2 268 2 133

Lähde: Kuntasektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 30.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Kuukausipalkat 2009, 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmat toimialat 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_008_fi.html

Jaa