Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2020, april

Publicerad: 20.11.2019

Antalet konkurser under januari–oktober 2019 på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–oktober 2019 totalt 2 201 konkurser, dvs. 25 konkurser (1,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 10 361, vilket är 151 personer (1,4 procent) färre än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna handel, transport och magasinering samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 402, vilket är 39 konkurser (8,8 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 449 konkurser, vilket är 31 konkurser (7,4 procent) fler än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2019/10/konk_2019_10_2019-11-20_tie_001_sv.html