Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2018, juni

Publicerad: 21.6.2017

Antalet konkurser minskade med 22,2 procent under januari–maj 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 875 konkurser under januari–maj 2017, vilket är 250 konkurser (22,2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 4 250, vilket är 1 228 personer (22,4 procent) färre än året innan.

Under januari–maj 2017 gjorde skatteförvaltningen 44,5 procent färre konkursansökningar än under motsvarande period året innan. På motsvarande sätt gjorde försäkringsföretag 19,0 procent färre konkursansökningar, övriga borgenärer 3,7 procent fler och gäldenärerna själva 6,0 procent färre konkursansökningar än året innan. Orsaken till minskningen av antalet konkursansökningar som skatteförvaltningen gjort år 2017 är en datasystemändring som genomfördes vid årsskiftet 2016–2017. Antalet konkursansökningar som skatteförvaltningen gjort har minskat sedan november 2016 och förberedelserna inför datasystemändringen inverkade ännu på antalet konkursansökningar i början av år 2017.

Antalet konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 240, vilket är 73 konkurser (23,3 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.06.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2017/05/konk_2017_05_2017-06-21_tie_001_sv.html