Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2020, januari

Publicerad: 17.6.2015

Antalet konkurser minskade med 15,5 procent under januari–maj

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 1 149 konkurser under januari–maj 2015, vilket är 211 konkurser (15,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 5 000, vilket är 1 386 personer (21,7 procent) färre än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral, byggverksamhet, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 234  konkurser under januari–maj, vilket är 71 konkurser (23,3 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–maj inom huvudnäringsgrenen jord- och skogsbruk samt fiske. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 31 konkurser, vilket är 5 konkurser (19,2 procent) fler än under motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet anhängiggjordes 94 konkurser, vilket är 4 konkurser (4,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda var dock 86 personer (23,1 procent) fler än året innan i de företag som söktes i konkurs inom näringsgrenen.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (120,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2015/05/konk_2015_05_2015-06-17_tie_001_sv.html