Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2020, september

Publicerad: 23.5.2007

Konkurser i januari-mars 2007

Under januari-mars anhängiggjordes 629 konkurser, vilket är fem procent mindre än under motsvarande period året innan. Antalet konkurser under årets första kvartal var mindre än någonsin tidigare på mer än tjugo år. Antalet konkurser minskade under januari-mars inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk, fiske samt byggverksamhet. Jämfört med året innan, minskade antalet konkurser under årets första kvartal mest inom huvudnäringsgrenarna transport, magasinering och kommunikation. Antalet anhängiggjorda konkurser uppgick under januari-mars till 49, vilket är 20 procent mindre än året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 2 228, vilket är 20 procent mindre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-mars 1986-2007

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-mars 2007 och 2006

  Konkurser
januari-mars
2007
Antalet anställda,
januari-mars
2007
Konkurser
januari-mars
2006
Antalet anställda,
januari-mars
2006
Jord- och skogsbruk, fiske 8 34 2 21
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 67 380 81 777
Byggverksamhet 157 596 133 616
Handel 117 323 122 349
Hotell- och restaurangverksamhet 41 159 48 173
Transport, magasinering och kommunikation 49 186 61 264
Övriga tjänster 142 502 158 515
Näringsgrenen okänd 48 48 55 55
Konkurser / anställda totalt 629 2 228 660 2 770

Källa: Konkurser 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2007/03/konk_2007_03_2007-05-23_tie_001_sv.html