Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 30.5.2012

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla

Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 64 500 rikosoikeudellista asiaa, mikä on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Rikoslakia vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 52 100 ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 200. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 78 000 henkilöä.

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset asiat 2011

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset asiat 2011

Eniten käräjäoikeuksissa käsiteltiin liikennerikoksia, joita oli 34 prosenttia ratkaistuista rikosasioista. Liikennerikosten määrä pieneni pari prosenttia, mikä johtui pääosin rattijuopumusrikosten vähenemisestä. Vuonna 2011 rattijuopumusjuttujen määrä laski prosentin ja törkeiden rattijuopumusten 4 prosenttia.

Omaisuusrikosten määrä lisääntyi 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Erityisesti lisääntyivät näpistykset (20 %) ja väärennysrikokset (10 %). Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset lisääntyivät yli 3 prosenttia. Lievien pahoinpitelyrikosten määrä lisääntyi puolella ja pahoinpitelyjen määrä kasvoi 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Seksuaalirikosten määrä kasvoi 4 prosenttia. Huumausainerikokset (ml. myös valmistus, edistys ja käyttö) lisääntyivät 11 prosenttia.

Kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin 19 000 asiaa, mikä on pari sataa asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kirjallista menettelyä käytetään erityisesti liikennerikosten käsittelyyn. Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumuksista 76 prosenttia, rattijuopumuksista 69 prosenttia, törkeistä rattijuopumuksia 60 prosenttia ja törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista 56 prosenttia ratkaistiin kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisessa menettelyssä käsiteltiin myös liki puolet näpistysrikoksista. Kirjallisesti ratkaistujen rikosasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 1,7 kuukautta.

Käräjäoikeuksien käsittelemistä rikosoikeudellisista asioista 55 prosenttia saatiin päätökseen alle kahdessa kuukaudessa. Joka kymmenennen jutun käsittely kesti yli puoli vuotta. Keskimäärin asian ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului 3,1 kuukautta. Rikosasioiden kokonaiskäsittelyaika - rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden ratkaisuun - oli keskimäärin 9,6 kuukautta.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2316. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikrr/2011/koikrr_2011_2012-05-30_tie_001_fi.html

Jaa