Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, maj

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, oktober 2019, (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1)
10/2019 10/2019 01-10/2019
47 Detaljhandel Omsättning 108,4 3,5 2,6
Försäljningsvolym 108,2 2,5 2,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 104,8 3,2 2,0
Försäljningsvolym 100,0 1,6 0,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, oktober 2019, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/10/klv_2019_10_2019-11-26_tau_001_sv.html