Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, februari

Omsättning inom handeln 2016, februari

2016
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik